Wat gaan we doen en waarom;

JCI Nijmegen wil zich dit jaar gaan inzitten voor een actueel en groeiend probleem: het tekort aan bijen in onze samenleving. In Nederland horen ca 300 verschillende bijen rond te vliegen. Maar de laatste jaren neemt dit aantal drastisch af. Dit komt met name door het tekort aan planten, bloemen en landschap. Zonder dat veel mensen het weten, zijn bijen een ontzettend belangrijk onderdeel van ons bestaan. Ze zijn onmisbaar voor meer dan 75% van ons voedsel.

Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om de bijen weer een fijn onderkomen te geven. Ons streven is om in Nijmegen meer dan 200 bijen-/insectenhotels te verkopen. Hierdoor kunnen de bijen zich weer prettig nestelen. De hotels zullen niet enkel gebruikt worden om te slapen, de vrouwtjes zullen er ook een nestje maken in de lente.

Met de opbrengsten van de verkoop gaan we vervolgens een stuk grond in Nijmegen inzaaien met speciale flora van oorspronkelijke inheemse herkomst. Hierdoor wordt de omgeving een stuk mooier maar nog belangrijker, we realiseren hiermee een herstel van de biodiversiteit die hard nodig is in onze verstedelijkte omgeving. Hier profiteren ook de bijen en andere insecten van! Door ons als vereniging in te zetten en met onze eigen handen te gaan zaaien, proberen we hiermee een steentje bij te dragen en de bijenpopulatie weer in een opwaartse spiraal te brengen.

Categories:

Tags:

Comments are closed