Zoals Oliver Wendell Holmes Sr. (augustus 1809 – oktober 1894) al sprak: “De jongeren kennen de regels, maar de ouderen kennen ook de uitzonderingen”.

Onder deze noemer zet het nieuwe bestuur onder andere in op vergaderingen waarin woorden als “mores”, “gebruik” en “traditie” vaker worden gebezigd dan welk woord dan ook. Maar ook zaken als financiële bewustwording, de ontwikkeling van het ledenbestand en de onderlinge banden versterken zijn speerpunten van het kersverse bestuur.

Tot voorzitter is benoemd Bart Romijnders. Deze benoeming heeft Bart – wiens impact binnen de Kamer minimaal gelijk staat aan die van de legendarische nummer 14 op het Nederlandse voetbalveld – dik verdiend. Alle leden hebben het volste vertrouwen in de koers die de Kamer onder leiding van Bart zal varen dit jaar.

Dirko Wijers is benoemd tot secretaris. Zakelijk is Dirko pas tevreden als zijn klanten zijn geholpen met het behalen van de gestelde doelen en dat biedt alle leden van de Kamer het vertrouwen dat hij ook niet zal rusten voordat de doelen die de Kamer stelt, zijn gehaald.

Bart Lotgerink is verantwoordelijk voor de financiën van de Kamer. Met Bart op deze positie is financiële bewustwording niet voor niets een speerpunt van het bestuur… De punctualiteit van Bart en zijn capaciteiten om alles volgens de regels te laten verlopen, zullen zeker aan dit speerpunt ten grondslag liggen.

Dries van Aernsbergen (CoCo) is tot slot verantwoordelijk voor de aansturing van alle commissies. Vorig jaar heeft Dries in zijn functie van secretaris al gezien ‘hoe de hazen lopen’ en dit zal hem dit jaar ongetwijfeld van pas komen om het beste uit de commissies te halen.

 

Categories:

Tags:

Comments are closed